ERNÆRINGSKONSULENT OG FORFATTER

Webdesign: RGB design

Reidun Høines er, og har vært, engasjert i en rekke store og små prosjekter, ofte som rådgiver for å starte opp kampanjer og prosjekter. Hennes kunder varierer fra private firmaer til kommuner og andre offentlige instanser. Hun har snakket om matglede og sunt kosthold for ansatte i industribedrifter, rederier, lærere og barnehageansatte, og holdt kantinekurs og praktiske kostholdkurs for voksne som ønsker å endre livsstilen sin. Her er noen av de store prosjektene som hun er engasjert i:


FISKESPRELL

Reidun Høines har ansvar for Fiskesprell sine lærerkurs, hun underviser både i den teoretiske og praktiske delen av kursene. Reidun er også engasjert i utviklingen av Fiskesprells undervisningsmateriell. I løpet av de siste årene har flere hundre lærer vært på Fiskesprell kurs sammen med Reidun. Det er engasjerte og motiverte kursdeltakere som drar hjem fra kurs.


Det er ikke bare lærere som får delta på Fiskesprellkurs, også barnehageansatte kurses. Helt siden oppstarten av Fiskesprellprosjektet har Reidun vært engasjert som foredragsholder på Fiskesprell-kurs for ansatte i barnehager i Rogaland.


GODFISK

Norges sjømatråd driver nettstedet godfisk.no, Reidun Høines har vært med på kampanjer for å spre matglede med sjømat til norske barnefamilier.

PROSJEKTER OG SAMARBEIDSPARTNERE

BAKGRUNNBakgrunn.html
PROSJEKTER / SAMARBEID
BØKERBoker.html
TILBYRTilbyr.html
KONTAKTKontakt.html
FORSIDEForside.html
PRESSEPresse.html

LETT PÅ JOBB

De siste årene har Reidun Høines vært sentral i å utarbeide  livsstilskonseptet ”Lett på jobb” sammen med Solstein, som er en varig tilrettelagt arbeidsplass. ”Lett på jobb” har svært gode resultater når det gjelder å bevisstgjøre om betydningen av kosthold og livsstil for egen helse og livskvalitet. «Lett på jobb» har fått støtte av Rogaland fylkeskommune for å utvikle konseptet.


SUNN OG AKTIV

Sunn og aktiv er et nytt livsstilskonsept rettet mot tjenesteytere i omsorgssektoren. Reidun Høines er en del av prosjektgruppen som utvikler prosjektet og har ansvar for den ernæringsfaglige delen av prosjektet. Prosjektet har som mål å engasjere, bevisstgjøre og gi opplæring i viktigheten av en sunn og aktiv livsstil for å gi økt livskvalitet.FRA ÅKER, HAV OG HAGER TIL SMÅ BARNAS MAGER

Reidun Høines var engasjert som prosjektansvarlig for Karmøy kommunes store satsing på kosthold i barnehager, Fra åker, hav og hager til små barnas mager. Dette var et toårig prosjekt og involverte over 30 barnehager. Prosjektet gav svært gode resultater. Gjennom dette prosjektet ble det gitt inspirasjon, opplæring og kompetanseheving til ansatte i barnehager.