ERNÆRINGSKONSULENT OG FORFATTER

Webdesign: RGB design

UTDANNELSE OG BAKGRUNN

Reidun Høines har de siste årene etablert seg som en kjent og verdsatt foredragsholder når det gjelder barn og unges kosthold. Hennes blanding av teoretisk forankring og spennende, praktiske kurs har blitt tatt svært godt imot både i barnehager og skoler over hele landet. Reidun er også kjent fra en rekke artikler i både aviser, fagbladet og fra TV og radioopptredener.

Reidun Høines har en sterk faglig forankring med et hovedfag i ernæring og helse fra Høgskolen i Akershus. Hun har både en naturfaglig utdanning og en pedagogisk utdanning. Hun har jobbet som lektor i videregående skole, høgskolelektor ved Høgskolen Stord / Haugesund og de siste årene har hun drevet en omfattende virksomhet i eget firma. Hun har i denne sammenheng utviklet flere spennende program knyttet til kosthold.

Reidun Høines er nå kursansvarlig for Sjømatrådet’s ”Fiskesprell” satsing i grunnskolen. Hun har ansvaret for å gjennomføre de populære kursene over hele landet. Disse kursene skal motivere barn og unge til å øke forbruket av fisk og fiskeprodukter.

I tillegg har hun gitt ut to egne kokebøker som har blitt veldig godt mottatt, den første
er nå ute i annet opplag. I tillegg står hun bak flere andre utgivelser. Felles for alle
disse er at fagstoff er framstilt på en enkel og lettfattelig måte. Kokebøkene brukes
daglig i en mengde barnehager og skoler over hele landet.

Hun legger stor vekt på matglede og matkultur i sitt arbeid. En rød tråd i hennes arbeid er at maten som tilberedes skal være sunn, smakfull og i tråd med gjeldende anbefalinger fra norske myndigheter.  Reidun legger vekt på at god mat lages av gode råvarer. Reidun identifiserer seg både med begreper som langsom mat og kortreist mat.

Reidun Høines har gjennom de siste årene også hatt stor suksess med sitt eget kostholdsprogram for vektkontroll og vektreduksjon. Både voksne og unge har fått økt sin livskvalitet gjennom et bedre kosthold gjennom disse kursene. Opplegget for dette har Reidun utviklet selv og det er i tråd med den filosofien som hun baserer all sin virksomhet på. Det vil si at man skal spise sunn og fornuftig mat. I dette opplegget opplever ofte kursdeltagerne at hele familien bedrer sitt kosthold, for maten er felles for hele familien.

BAKGRUNN
PROSJEKTER / SAMARBEIDProsjekter.html
BØKERBoker.html
TILBYRTilbyr.html
KONTAKTKontakt.html
FORSIDEForside.html
PRESSEPresse.html